• نجات 75 هزار نفر از مرگ توسط ناجیان غریق در دریای خزر
    نایب رئیس فدراسیون نجات غریق ایران و نایب رئیس منطقه آسیا اقیانوسیه جهانی نجات غریق (ILS) و رئیس منطقه غرب آسیا – اقیانوسیه از نجات 75 هزار نفر طی 10 سال اخیر از مرگ حتمی توسط ناجیان غریق در آب های شمال کشور خبر داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب