• خطرات جویدن ناخن
    جویدن ناخن موجب انتقال میکروب ها از دهان به ناخن و برعکس می شود،این عادت ممکن است به پوست اطراف ناخن صدمه زده، موجب ورود و گسترش عفونت به پوست اطراف ناخن شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب