• نادران: «خاتمی» مثل موسوی لجباز نیست
    نادران گفت: طراحان صحنه به خوبی می دانستند در صورت ادامه حضور خاتمی در صحنه انتخابات که از نظر شخصیتی، اهل لجبازی نبود و در برابر رای مردم تمکین می کرد، به اهداف خود نمی رسند. با توجه به سبقه موسوی در لجبازی که حتی در زمان امام (ره ) نیز سابقه داشت، طراحان صحنه فتنه، او را به عرصه انتخابات فرستاده و به خط دهی به او پرداختند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب