• مشایخی: در اروپا لغو کنسرت ندیدم
    یک آهنگساز و رهبر ارکستر گفت:  در سال هایی که در آلمان زندگی کردم، چیزی به عنوان «لغو کنسرت» ندیدم، مگر این که اتفاقی برای هنرمند افتاده باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب