• چگونه با وجود ضعف هایمان خودمان را دوست بداریم ؟
    آیا ضعف هایتان موجب ناراحتی و افسردگی تان شده اند؟ اگر پاسختان مثبت است پس حالا وقت آن است که خود را به خاطر آنچه که هستید دوست داشته باشید و عاشق خود شوید. آغوش خود را به روی ضعف های خود بگشایید و خود را آنگونه که هستید، به طور کامل بپذیرید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب