• مراقب باش در سراشیبی نالیدن نیفتی!
    خانم بی حوصله مقابل تلویزیون نشسته بود و به گذشته فکر می کرد. همین چندماه پیش از کارش اخراج شده بود. او سه سال بود در شرکتی معتبر کار می کرد و این سه سال را بهترین بخش زندگی اش می دانست.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب