• رابطه با نامزد شکاک را به هم بزنیم؟
    فرض كنید یك روز مثل همه روزها از خواب بیدار می شوید و كمی از غروب می گذرد كه مخاطب خاص تان بی خبر با دسته گل به خواستگاری تان می آید. چشم های تان را كه ببندید دست كمی از سیندرلا  ندارید! هر روز هم كه می گذرد بیشتر مطمئن می شوید مرد رؤیاهای تان همین است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب