• تکذیب نامساعد بودن حال رهبر معظم انقلاب
    ادعای نامساعد بودن حال رهبر معظم انقلاب شانتاژ خبری و کذب محض است. می خواهند تلقی کنند که حال رهبر معظم انقلاب مساعد نیست و دروغ های این چنینی انهم با در نیت خالی کردن دل مذاکره کنندگان و مردم و دولت ...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب