• نامه مهم تولید کنندگان به رهبر معظم انقلاب
    جمعی از تولیدکنندگان کشور در نامه ای به مقام معظم رهبری، بانکها را به دلیل دسترسی گسترده به خلق پول، عامل بروز التهاب در بازار دانسته و تقاضای حل مشکل نظام بانکی کشور را به منظور دسترسی به اهداف کشور برای خروج از رکود اقتصادی داشته اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب