• نان کنجدی آفت جان مردم است
    رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی نان کنجدی را آفت جان مردم دانست و بر ضرورت حذف آن از چرخه تولید نان این استان به دلیل مخاطره جدی در سلامت تاکید کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب