• انحرافات جنسی چیست؟
     هر نوزادی که متولد می شود، غریزه جنسی نیز دارد ولی سالها طول می کشد تا این غریزه، بیدار شود. گاهی اوقات به دلیل مسائل مختلفی ، این غریزه ، غیر طبیعی شده و به صورت انحراف ، سر بر می آورد.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب