• چگونه سدی باشیم در مقابل نا امیدی
    منتظر ماندن برای خدا به معنی منفعل بودن نیست. به این معنی نیست که بیکار بایستید، به آسمان خیره شوید و منتظر یک میلیون دلاری باشید که خداوند از آن بالا برایتان می فرستد.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب