• نحوه انصراف از ۹۰۹۰ یا ۹۰۹۸ و پیامک حمایت از تیم ملی
    هموطنانی که احساس می کنند بطور ناخواسته در دام افتاده اند، یا از اعتماد آنها سواستفاده شده و یا به هر دلیلی قصد دارند دیگر پیامک حمایت از تیم ملی (روزی ۱۲۰ تومان) دریافت نکنند، باید کلمه انگلیسی off را به ۹۰۹۰ ارسال کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب