• عصبانیت نتانیاهو قابل درک است
    این مخالفت ها چندان به مساله هسته ای ارتباطی ندارد. درست است که اسراییلی ها نگرانی هایی از برنامه های هسته ای ما دارند اما مساله اصلی یا علت مخالفت اصلی تندروها در غرب، از جمله نخست وزیر اسراییل را باید در جای دیگری جست وجو کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب