• کودتا هم آرامش را به تایلند باز نگرداند
    فرمانده ارتش تایلند درباره پیوستن مردم به اعتراضات خیابانی مخالفان کودتا هشدار داد. ارتش همچنین اجتماع بیش از پنج نفر را ممنوع و حکومت نظامی اعلام کرده است . صدها مخالف دولت در بانکوک تظاهرات کردند که به درگیری با پلیس انجامید...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب