• زندان زنان و مادرانی زیرتیغ جدایی
    دلم برای بچه ام تنگ شده، 16 روزه بود که دستگیر شدم. سه ماه پیش من بود، خیالم راحت بود، اما یک ماه پیش که وقت دادگاه داشتم، همسر سابقم هم آمده بود آنجا تا بچه را ببیند اما به بهانه این که پوشک بچه را عوض کند، او را برد و فرار کرد و دیگر خبری از آنها ندارم...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب