• علت وام ندادن بانک ها به مردم معلوم شد
    سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس، یکی از عللی را که بانک ها حاضر نیستند به واحدهای تولیدی و صنعتی وام پرداخت کنند فعالیت تجاری بسیاری از این بانک ها می داند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب