• رابطه جنسی فقط نزدیکی جسمی نیست!
    داشتن زندگی موفق و رضایتبخش در گرو برآورده ساختن و ایجاد تعادل بین نیازهای عقلی، روحی - روانی، جسمی و جنسی انسان است. هر کدام از این نیازها اهمیت و جایگاه ویژه ای در زندگی دارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب