• نشاسته چینی هم آمد!
    دبیر انجمن صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات آن گفت: به دلیل پایین بودن تعرفه، نشاسته و گلوکز چینی به بازار ایرانی راه پیدا کرده است که به منظور حمایت از تولید داخل باید جلوی واردات این محصولات گرفته شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب