• با ماساژ نشانه‌های پیری را از خود دور کنید + تصاویر
    پیشانی، کاپیتان صورت است. کاپیتان ها همیشه جلوتر از بقیه تیم حرکت می کنند و همه وظایف به دوش آنهاست. پیشانی مثل کاپیتان زودتر از بقیه دیده می شود. مسئول هماهنگی احساسات با عضلات هم هست. وقتی شاد هستی پیشانی باز و بی چروک است، وقتی ناراحت هستی خط هایی افقی روی سطح صاف آن می افتد، وقتی عصبانی هستی دو خط عمودی بین دو ابرو می افتد و... .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب