• نشریه اسرائیلی مرکل را حذف کرد
    روزنامه اسرائیلی هاآرتص نوشت: «ناراحت کننده است که درست وقتی جهان غرب علیه افراط گرایی مذهبی تظاهرات می کند، افراط گرایان خود ما توجهات را جلب می کنند.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب