• نشریه اسرائیلی مرکل را حذف کرد
    روزنامه اسرائیلی هاآرتص نوشت: «ناراحت کننده است که درست وقتی جهان غرب علیه افراط گرایی مذهبی تظاهرات می کند، افراط گرایان خود ما توجهات را جلب می کنند.»
  • تصاویری از زنان زیبای تبهکار در زندان!!
    تصاویری که در این مطلب ملاحظه می  کنید مربوط به چندین متهم زن در امریکا است که به نوشته نشریه انگلیسی دیلی میل (DailyMail) زشتی جرایمی که مرتکب شده اند نمی تواند زیبایی چهره شان را پنهان کند!
  • عکسی که هیچ نشریه ای حاضربه چاپش نشد!
    وقتی کنت جارکه این عکس را از یک سرباز عراقی که در جریان جنگ با کویت و در تلاش ناموفق برای بیرون آمدن از یک کامیون گرفت، تصور می کرد می تواند برای پایان دادن به جنگ موسوم به خلیج فارس تلاش کند، اما هیچ نشریه ای حاضر به انتشار این عکس نشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب