• نشست های وین متوقف شد
    مذاکرات و نشست های گروه مذاکره کننده ایرانی در وین، به منظور حضور در مراسم احیای شب قدر از بعد از ظهر امروز متوقف شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب