• نصیحت شیطان به حضرت نوح
    شاید در وهله اول باورش سخت باشد اما باید گفت که این اتفاق افتاده، شیطان با وجود تمام دشمنی هایی که با انسان دارد زبان به نصیحت حضرت نوح  گشوده و او را از سه موضع برحذر داشته است....

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب