• مهران، مرز انتخابی مردم ایران
    عبدالحمید کرمی در ایسنا نوشت: مردم بزرگ و نجیب استان ایلام که در گذشته تاریخ، دارای سوابق درخشان و افتخارات فراوان بوده همیشه با خصلت های بزرگی چون مهربانی، مدارا و مهمان نوازی و... شهره خاص و عام بوده اند که نمونه ی بارز آن، گذشت و فداکاری آنان در دوران هشت ساله دفاع مقدس است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب