• کاهش آمار تصادفات شهری با نظام HSE
    عضو شورای سیاستگذاری اولین همایش ملی HSE به ضرورت HSE در ترافیک شهری اشاره و اظهارکرد: سالانه 1860 نفر در تصادفات ترافیک شهری کشته می شوند که 35 درصد این آمار مربوط به عابرین پیاده است و قانون HSE در زمینه ترافیک باعث کاهش این آمار می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب