• واکنش روحانی به حوادث بازی تراکتور - نفت
    رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هیچکس نمی تواند با احساسات مردم بزرگ تبریز و آذربایجان قهرمان بازی کند گفت: اگر کسی در حادثه بزرگ تراکتور مقصر باشد دولت با همه توان برای تنبیه او ایستادگی خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب