• استراتژیست‌های «اپل» چه کسانی هستند؟
    هرچند در شرکتی مانند اپل، اغلب تنها چند نام را بیش از همه می شنویم،  واقعیت این است که انبوهی از استعدادها  به دور هم جمع شده اند تا یک چنین غولی را در دنیای تکنولوژی هدایت کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب