• هنر ملیله کاری زنجان
    براساس کشفيات باستان شناسي ، قديمي ترين اشيايي که مي توان، ريشه مليله ايران را در آن جستجو کرد، متعلق به دوره هخامنشيان  مي باشد. در دوران ساساني نيز صنعت گران فلزکار و مخصوصا نقره کاران ظروف گران قيمت و سرشار از ذوق و سليقه هنري خود را براي مصرف طبقات مرفه جامعه ساخته مي شد

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب