• نتایج طرح بررسی خشونت علیه زنان گم شد
    معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: 32 جلد کتاب نتایج حاصل از طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان گم شده و هیچ نسخه ای از آن را در وزارت کشور و یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پیدا نکرده ایم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب