• مرتضی پاشایی نماد دهه شصتی‌ ها است
    سعید معیدفر - کارشناس علوم اجتماعی و استاد دانشگاه - در یادداشت خود در آرمان نوشت: محور اصلی اتفاق چند روز گذشته یعنی تجمع برای درگذشت مرتضی پاشایی این است که مرگ پاشایی به عنوان یک جوان که الگوی فرهنگی جوانان بوده آنها را دچار اندوه فراوان کرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب