• نمایشگاه های اتومبیل هم جریمه می شوند
    سرهنگ تیمور حسینی، درباره این طرح عنوان کرد: پلیس با تخلفات مانند پارک دوبل، توقف بی جا خودروهای نمایشگاه های اتومبیل، از طریق جریمه، حمل با جرثقیل و پلمپ نمایشگاه برخورد می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب