• مذاکره وزیر صنعت با نمایندگان پژو و رنو
    وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه مذاکره با نمایندگان شرکت های فرانسوی حاضر در ایران گفت: هیچ علتی ندارد هر گونه مذاکره ای با طرف های خارجی درباره صنعت خودرو و توسعه روابط، به عقد قرارداد بینجامد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب