• بزگترین و زیباترین میز جهان
    به نقل از روزگار نو: سفارش دهنده این میز بزرگ یک شرکت بازاریابی در نیویورک است که با خرید آن به یکی از خواسته های خود، یعنی کسب شهرت از راه خلاقیت و به روش مثبت، رسیده است. در این میز امکان کار فردی و گروهی و همچنین جلسه چند نفره وجود دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب