• نهایت زیبایی چهره زن و مرد از نظر مردم بریتانیا
    دکتر کریس سایمون یکی از برجسته ترین متخصصان چهره نگاری دنیا پس از دو ماه تحقیق چهره زن و مردی را که از نظر مردم بریتانیا دارای زیبایی آرمانی هستند با استفاده از یک نرم افزار مخصوص طراحی کرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب