• سرگرمی هایی که می توانند شما را باهوش تر کنند
    معلمین دوران مدرسه ما حق داشتند که می گفتند مغز همانند یک عضله است، چرا که برای تقویت آن تنها کاری که می بایست انجام داد این است که وزنه های فکری سنگین تری را بلند کنیم!
  • داستان واقعی مردی که در مترو ویولن نواخت !
    یکی از صبح های سرد ماه ژانویه سال ۲۰۰۷، مردی در متروی واشنگتن، در حال نواختن ویولن بود. او در مدت ۴۵ دقیقه، شش قطعه از باخ را نواخت در این مدت، تقریبا دو هزار نفر وارد ایستگاه شدند که بیشتر آنها در حال رفتن به سر کارشان بودند. کمی به عکس العملهای آنها دقت کنید:
  • نواختن پیانو دایره‌ای !
    نواختن پیانو دایره ای شکل ، دانمارک

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب