• چرا نور خورشید باعث عطسه می شود؟!
    ارسطو عقیده داشت که گرمای خورشید مجاری بینی را خشک می کند و باعث بروز احساس خارش و عطسه می شود اما ظاهرا علم جدید پاسخ دیگری برای این پدیده دارد.
  • سرطان پوست در سمت چپ صورت رانندگان!
    ملانوم وخیم ترین نوع سرطان پوست است اما خوشبختانه به ندرت به مراحل پیشرفته می رسد و با تشخیص به موقع و سریع می توان جلوی پیشرفت آن را گرفت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب