• پیدا کردن یک نوزاد در سطل زباله! (عکس)
    تقریبا در ساعت ۵.۴۵ دقیقه صبح بوده که انت و جیمی صدای نوزادی را در اشغالدونی مقابل خانه شان میشنوند.وقتی جیمی این نوزاد را می بیند نوزاد در شرایط بسیار بدی قرار داشته است و در حال مردن در سرما بوده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب