• نوسان سکه، آرامش دلار
    در سومین هفته آبان ماه برای اولین بار در سال جاری، سکه عمدتا در قیمت هایی پایین تر از 910 هزار تومان نوسان کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب