• نوشابه هرسال ۱۸۴ هزار نفر را می کشد
    بر اساس نتیجه مطالعه ای که در مجله آمریکایی سرکیولیشن منتشر شد، نوشابه های گاز دار و دیگر نوشیدنی های دارای قند سالانه عامل مرگ ۱۸۴ هزار نفر در جهان هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب