• بلادی مری
    تمامی مواد را داخل مییسر ریخته و آن ها را مخلوط می ینیم؛  پس از این یه یاملا ییدست شدند از صافی رد یره و داخل لیوان  سرو می ینیم.
  • 10 کوکتل ( آب میوه مخلوط ) رژیمی
    تلاش شما در یک روز برای غذا خوردن مناسب می تواند با خوردن یک آبمیوه پر کالری نابود شود. به همین خاطر ما آبمیوه های رژیمی را در اینجا معرفی می کنیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب