• نزدیک شدن به زیبایی کامل صورت
    . برای از بین بردن حلقه های سیاه دور چشم از کانسیلر های مایع استفاده کنید. برای زدن آن از برسهای کانسیلر استفاده کنید که کمک میکند تا نزدیک رستنگاه مژه آنرا بمالید.....

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب