• چگونه لب ها را آرایش کنیم
    براي انتخاب رنگ رژ لب مي توان آن را کنار لب قرار داد و هماهنگي رنگ را با صورت پيدا نمود. براي زدن رژ لب، لبها را در آرامش کامل به حالت کشيده و جدا از هم (به حالت لبخند) نگه مي داريم. آرايش لبها مي تواند به جذابيت و زيبايي صورت اضافه و يا آن را کم نمايد....

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب