• همسرتان را درکدام روز از ماه انتخاب کنید؟
    اگر خانم  ها می دانستند عادت ماهانه شان چه تاثیری بر انتخاب و آینده آنها می گذارد قطعا زمان خواستگاری شان را با سیکل عادت ماهانه خود تنظیم می کردند! قبل از اینکه در مورد زمان مناسب .........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب