• زنانی از قلب آمریکا/ نگاه خریدارانه داعش
    مسئولان آمریکایی در اقدامی دیرهنگام، تحقیق درباره پدیده صدور زنان از قلب آمریکا برای گروه تروریستی داعش را آغاز کردند. نظارت بر صفحه های افراطی ها در شبکه اجتماعی نشان می دهد، داعشی ها از این ارتباطات، اهداف کثیفی داشته اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب