• هشدار جدی رامبد جوان
    رامبد جوان تاکید کرد: باید یادمان باشد که اگر از محیط زیست مان محافظت نکنیم، برای ما اتفاقات ناگواری می افتد، از آن مدل اتفاق هایی که شاید فقط در فیلم ها دیده ایم؛ فارغ از این وقتی محیط زیست آسیب ببیند افسردگی به سراغ آدمیزاد می آید و باید به این وجه ماجرا هم توجه داشت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب