• اصول شستشو و خشک کردن موهای فرفری
    موهای فر و مجعد به نسبت موهای دیگر نیاز به دقت بیشتری در شستشو و خشک کردن دارند. خاصیت موهای فرو حالت دار موجب می شود که برای حالت دادن به این موها دچار مشکل شوید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب