• خدای مهربان من
    خداوندا ! مرا درآنچه تورا ازمن خشنود می سازد و یاد مرا در میان مردمان نیک می گرداند ، کامیاب نما.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب