• توزیع CD نیرنگ های لوزان در نماز جمعه تهران
    جمعیت زیادی از نمازگزاران تهرانی روزجمعه پس از اقامه نماز با برگزاری راهپیمایی هتک حرمت به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده را محکوم کردند.بر اساس این گزارش سی دی هایی با عنوان « نیرنگ های لوزان سوییس» تهیه شده بود به قیمت 10 هزار ریال به فروش می رسید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب