• خلیفه را به اشتباه آزاد کردیم!
    نیروهای آمریکایی در ماه فوریه سال ۲۰۰۴، البغدادی را بازداشت کردند، اما مدتی بعد این جانی خطرناک بدون هیچ قید و بندی آزاد شد. حال سوال این است که چنین فرد خطرناکی بدلیل نبود اطلاعات کافی آزاد شده یا پشت پرده آزادی وی، برنامه امروز سوریه و عراق بوده؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب